Thông báo khóa Nhập thất

15/09/2018 | Administrator

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP VÂN

1299 đường Giải Phóng, Hà Nội.

 

 

THÔNG BÁO KHÓA TU

 

Đáp ứng tâm nguyện của Phật tử Đạo Tràng Quán Thế Âm, nhân dịp giỗ Tổ chùa Pháp Vân và kỷ niệm lần thứ 1738 ngày mất của Sư tổ Thiền Việt Nam – Khương Tăng Hột.

Ngày 12/10/ 2018, chùa Pháp Vân tổ chức khóa tu tập như sau:

Địa điểm: Chùa Pháp Vân – 1299 đường Giải Phóng, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Đợt 1: Khóa thứ nhất: Thực hành pháp tu Nuyng Nas, đức Quan Âm Thập Nhất Diện (yêu cầu ở lại chùa)

Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 15/10/2018.

Đợt 2. Khóa thứ hai: Thực hành pháp tu 100 triệu biến đức A Di Đà (có thể về được)

Từ ngày 19/10/2018 đến 22/10/2018

 

Kính thông báo tới Quý Phật tử gần xa phát tâm tham gia khóa tu.

 

Thời gian đăng ký: từ 15/9/2018 – 30/09/2018

Đăng ký: Điện thoại cho Minh số 0986779866

Email nhóm: ratnanine18@gmail.com

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

Ban tổ chức khóa tu

 Kính báo

 

Tham khảo: NỘI QUY KHÓA TU

Để giúp cho đại chúng có nhiều lợi lạc, trong khóa tu xin nhớ luôn phòng hộ thân tâm, giữ gìn chánh niệm, tập quán chiếu những thói quen, chỉnh đốn những tật xấu dựa trên căn bản Giới-Định-Tuệ. Trong thời gian tham dự khóa tu xin đại chúng hoan hỉ áp dụng các điều sau đây :

1.Trong đạo tràng tụ học nên nói năng hoà hoản, cởi mở, vui vẻ không câu nệ chấp trước, sống đúng tinh thần lục hòa.

2.Hoàn toàn giữ im lặng trong khi nghe Pháp, tham thiền, ăn cơm và ngủ nghỉ.

3.Không nên đem chuyện thị phi, thế sự bàn bạc trong đạo tràng. Tập nói ít lại, nói vừa đủ nghe, đừng để động niệm những người bên cạnh.

4.Giữ gìn oai nghi và chánh niệm trong khi đi, đứng, nằm và ngồi.

5.Khi nghe chuông báo hiệu, vân tập đúng nơi chỉ định, không nên chậm trễ

6.Chỉ những người trong ban trai soạn và hành đường mới nên vào nhà bếp, người không phận sự dành thời giờ tu tập.

7.Tận tâm làm tròn công việc được giao phó.

8.Giữ gìn phòng xá ngăn nắp, sạch sẽ.

9.Những vật quí không nên mang theo trong khoá tu để tránh sự thất lạc.

10.Trong khóa tu hạn chế dùng điện thoại hay tiếp nhận điện thoại hầu tránh cho tinh thần khỏi ngoại duyên chi phối. Nếu có việc cần rời khỏi đạo tràng, nên liên lạc với vị chúng trưởng hoặc chư Tăng Ni điều hành.