Tọa đàm: Cải thiện chất lượng cứu trợ thiên tai tại cộng đồng

28/07/2018 | Administrator

TỌA ĐÀM 
" CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CỨU TRỢ THIÊN TAI TẠI CỘNG ĐỒNG"
Sáng ngày 25/7/2018, tại Hội trường Chùa Pháp Vân.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ phối kết hợp giữa Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NCAVN) và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, trong các hoạt động Cứu trợ nhân đạo, Ứng phó với thảm họa thiên tai do Biến đổi Khí hậu gây ra.