Tử tế với môi trường ngày 20.1.2018

19/01/2018 | Administrator

Nằm trong kế hoạch Tăng cường vai trò của Phật Giáo trong Bảo Vệ Môi Trường - Ứng phó với biến đổi khí hậu, Nhà chùa hoan hỉ thông báo: Chương trình tử tế với môi trường.

Thời gian: 7h 30 sáng ngày 20/1/2018.

Địa điểm tập trung: Chùa Pháp Vân

Đại điểm ra quân: Ven hồ - đối diện ngay trước cổng chùa.

Nội dung: Nhà chùa kết hợp cùng địa phương tổ chức hoạt động dọn dẹp vệ sinh, phát quang toàn bộ mạn hồ phía đối diện ngay trước cổng chùa.

Đại chúng có thời gian hãy phát tâm qua chùa cùng ra quân môi trường với nhà chùa và địa phương. Đây cũng chính là hoạt động môi trường cuối cùng của chúng ta trước tết nên rất cần đại chúng có thể phát tâm tham gia.

Hoan hỷ thông báo và thân mời đại chúng hãy cùng chung tay vì một môi trường đô thị văn minh, Xanh - Sạch - Đẹp.

CLB Môi trường xanh Chùa Pháp Vân